"Durf te vragen, dat is mijn motto" Sales Manager

“Durf te vragen, dat is mijn motto”

Focus op hoofdzaken is iets wat ik erg belangrijk vind. Heldere doelen stellen, belangrijke dingen eerst doen en de juiste vragen stellen. Wat zijn de vereiste resultaten en waarom? Wat is kritisch en wat is ‘nice to have’? Wat is die 20% die voor 80% van de resultaten gaat zorgen? Wie heeft de kennis en welke belangen zijn er in het spel?” Ook heldere en tijdige communicatie is een voorname pijler voor het draaien van een succesvol project.

Mijn ervaring in acht jaar SAP-implementaties is dat doorgaans nog veel winst behaald kan worden in het goed doorgronden van de businesscase achter de gevraagde functionaliteit. Dit klinkt enorm voor de hand liggend, maar nog te vaak wordt een SAP-oplossing onnodig complex gemaakt om te voorzien in functionaliteit die de nadelige gevolgen hiervan niet rechtvaardigt. Complexe materie kan vaak teruggebracht worden naar een eenvoudige vraag.“Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away.” – Antoine de Saint-Exupery

Ik ben er als consultant sterk van overtuigd dat de belangrijke dingen als eerste moeten gebeuren. Goed scherp houden waar we nu me bezig zijn. Waarom en wat daarna komt, maakt daar een essentieel onderdeel van uit. Daarnaast ben ik sterk in het onderhouden van goede communicatielijnen, zowel formeel als informeel. Ik ben iemand die klanten op genuanceerde manier kan overtuigen van de gevolgen van beslissingen die gaandeweg in het project genomen (moeten) worden.

Tot slot ben ik een bruggenbouwer die de acceptatie van zowel het project als het systeem kan versoepelen door de juiste partijen onder de juiste omstandigheden samen te brengen.

Profiel

  • Technisch bedrijfskundige met 8 jaar SAP-ervaring
  • Ervaring met SAP ICM, CRM, Autorisaties , PSRM, WFM en Document Management
  • Functioneel en techniek
  • Opgeleid/gecertificeerd in: CRM, FS-CM, MDG, Workflow, Loans, PSRM, ICM, autorisatie en ARIS
  • Opdrachten uitgevoerd binnen de verzekeringsbranche en rijksoverheid
  • Activiteiten: teamleider, proces-/informatie-analyse, blauwdruk, ontwerp, inrichting, testen, beheer
  • Gedreven zelfstarter, pragmatisch, bruggenbouwer, resultaatgericht
  • Klanten: Achmea, Nationale Nederlanden, Ohra, SZW, BZK