Sander Hildebrand Principal SAP Fico Consultant

Sander Hildebrand

“De wens van de klant vertalen naar de juiste oplossing”

Na mijn studie bedrijfseconomie aan de Hogeschool van Utrecht ben ik in 1999 begonnen met het werken op het snijpunt van financiële administratie, IT en bedrijfsprocessen. Ik ben begonnen in niet-SAP omgevingen als business consultant waarbij ik onder andere een groot integratietraject heb ondersteund. Vervolgens heb ik mij gespecialiseerd in het omzetten van financiële processen naar SAP-oplossingen. Mijn ervaring heb ik opgedaan bij verschillende klanten, voornamelijk binnen de Nederlandse Rijksoverheid. Ik heb de afgelopen jaren mee mogen werken aan meerdere SAP-implementaties in verschillende rollen. Vanuit deze verschillende rollen heb ik richting gegeven aan ontwikkelingen in complexe omgevingen. Na de succesvolle ‘live gang’ van een project, bleef ik vaak betrokken om te zorgen voor een goede inbedding van de nieuwe processen in de organisatie. Het opzetten en uitbouwen van de beheerorganisatie behoort tevens tot mijn ervaring.

Het implementeren van ERP-software heeft gevolgen voor de processen en de manier van werken binnen een organisatie. Mijn doel is om deze veranderingen zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Het begrijpen van de bedrijfsprocessen, het inleven in de klantomgeving en de wensen te vertalen naar de juiste oplossingen zie ik als de grootste voldoening van mijn werk. De juiste vragen stellen en oog houden voor het verandermanagement zijn daarbij belangrijke aspecten.

Klanten waarderen mij om mijn betrokkenheid en enthousiaste werkhouding. Met mijn inzet en oog voor zowel het detail als de hoofdlijnen, weet ik opdrachten tot een positief resultaat te brengen.

Profiel

  • Bedrijfseconoom met SAP-ervaring sinds 2005
  • Expert in: Overheidsfinanciën en SAP Finance (FI + New G/L), Controlling (CO), Public Sector Management (PSM), Kernmodel Financiële Informatievoorziening (KFI), Betalingsverkeer (SEPA)
  • Ervaring met: Materials Management (MM), Supplier Relationship Management (SRM), Business Warehouse (BW), Workflow (WF), Solution Manager (SM), Project System (PS)
  • Opgeleid in: Public Sector Management (PSM), Finance (FI) inclusief New G/L, Controlling (CO), SAP Business, Planning & Consolidation (BPC), en SAP S/4HANA
  • Gecertificeerd in: KFI – Kernmodel Financiële Informatievoorziening, Certified SAP Solution Architect
  • Opdrachten uitgevoerd: Binnen Nederlandse overheid en profit organisaties
  • Activiteiten: Proces-/informatie-analyse, Blauwdruk, Ontwerp, Customizing, Testen, Opleiden, Beheer
  • Rollen: SAP Expert, Architect, Integratie consultant, lead consultant
  • Eigenschappen: Resultaatgericht, enthousiast, proactief, leergierig
  • Klanten: Verschillende ministeries: BZK, OCW, Financiën, SZW, VWS, Justitie, Defensie en daarnaast o.a. NedTrain, LeasePlan, ABN AMRO