Risk Management

Verantwoordelijke risico’s?

Aandeelhouders, audiors en klanten eisen dat u verantwoord omgaat met risico’s. Risk Management is daardoor noodzakelijk. Eisen in wetgeving worden steeds strikter en specifieker. Denk hierbij aan AVG en Solvency. iQibt adviseert en implementeert gehele GRC trajecten en helpt organisaties met bewuster risico management.

iQibt-Riskmanagement2

Eenvoudig audit-ready

In het kader van compliancy is het rapporteren aan interne en externe partijen noodzakelijk. Organisaties lopen echter vaak tegen te uitdaging om alle partijen tevreden te stellen. Ook de leesbaarheid van het ‘Internal Control Framework’ (ICF) richting management speelt vaak een belangrijk rol in het kader van helder rapporteren.
Met een overzichtelijke ICF bent u in staat regelmatig controles uit te voeren, die vereist zijn vanuit de diverse regelgeving. De uitdaging binnen dit domein is enorm groot en neemt verder toe door de steeds complexer wordende informatiesystemen. iQibt veel ervaring met het ontwerpen van een leesbare structuur.

Transparantie in Goverance Risk and Compliance

Software pakketten zijn niet meer weg te denken binnen de afdeling Risk Management en rapportage. Denk u aan een GRC tool? Een compliance dashboard? Of heeft u een management letter van de accountant, waar u de vertaalslag mist naar de concrete acties binnen uw security omgeving?

iQibt heeft een team van gecertificeerde security consultants, die u helpen bij de normenkader voor het inrichten van een GRC tool. Uw management letter vertalen we naar concrete acties en uw securityvraagstukken die te maken hebben met de SAP informatiesystemen lossen wij op. Met een stratgische aanpak heeft u:

  • Meer grip op access control, generieke IT controle en functiescheidingen;
  • Beter inzicht in alle risico’s;
  • Leesbaar ‘Internal Control Framework’ (ICF)
  • Eenvoudige rapportages;

Meer weten over Risk Management?

Neem contact op met Rob van de Burgt