Mensenmaatwerk is de standaard

Afgelopen kwartaal is een inspiratiebron geweest op het snijvlak van mijn werk als consultant en mijn idealen als mens. Sinds de publicatie van mijn vorige blog over zelfreflectie en het belang van inclusie hebben de ingezette veranderingen zich versneld: we leven in een verandering van tijdperk waarin structuren veranderen en verhoudingen verschuiven. Met de coronapandemie is aangetoond hoe hoog het adaptievermogen, de creativiteit en de flexibiliteit van de mens is. In mijn rol als IT-consultant in de #publicfinance neem ik je mee in mijn visie over #mensenmaatwerk en de kracht van de mix van diverse individuen met een gemeenschappelijke missie. Dat is mijn standaard en daarom ben ik er #éénvaniQibt. #roaringtwenties #thisisnotahype

Wie is de ander?

Tijdens de lockdown is onze menselijke kwetsbaarheid pijnlijk zichtbaar geworden. De sluier van de dagelijkse routine is opengebroken waardoor ons gemeenschappelijke fundament van samenhorigheid alleen maar sterker is geworden. De noodgedwongen isolatie heeft ons laten inzien hoe hard wij elkaar nodig hebben. #samensterk

Wat betekent dit voor onze IT-branche? Voordat ik de ‘IT-wereld’ instapte, had ik een vertekend beeld van de geïsoleerde IT-consultant die de hele dag veilig verstopt achter een laptop zit te werken. Integendeel, consultancy is mensenwerk en dus IT-consultancy ook. Tijdens de #lockdown werd nog duidelijker dan eerst hoe afhankelijk we zijn van ‘real-life’ face-to-face-communicatie. Juist in dit werk. 80% van onze communicatie is non-verbaal (lichaamstaal) en slechts 20% bestaat uit woorden. Met of zonder pandemie, wij als mens en als consultants communiceren heel de dag door met mensen. Met andere mensen: familieleden, collega’s, klanten, weggebruikers. Achter de intersectie van ‘labels’ die wij de ander toekennen, straalt de kern van ieder individu die anders is dan alle andere.

iQibt-SAP-de-meeste-mensen-zijn-andere-mensen
Bron straatpoëzie in Rotterdam ‘de meeste mensen zijn andere mensen’ van dichter Oscar Wilde

Dezelfde kernwaarde in diverse rollen

Als mens en als consultant neem je elke dag verschillende rollen aan, soms ook tegelijk: als luisteraar, als verteller, als ouder, als partner, als fietser, als autorijder, als consument, als expert, als adviseur, als collega, als presentator, als schrijver, als lezer… Enzvoorts. Welke rol ik ook aanneem, voor mij is het belangrijk om dicht bij mezelf te blijven. Kan ik mezelf aan het einde van de dag in de spiegel aankijken? Ben ik dankbaar voor de vrijheid die ik heb om mezelf te zijn? Ben ik me bewust van mijn privileges en durf ik deze in te zetten voor de ander? Heb ik de ander vandaag gezien en gewaardeerd? Heb ik ruimte gemaakt voor een ander? Met dit soort vragen ben ik dagelijks bezig en deze gewoonte is door de jaren heen (gelukkig) alleen maar sterker geworden.

De ander ziet mij door diens bril. En ik neem de ander door mijn bril waar, met mijn begrippenkader. Dicht bij mezelf blijven, betekent voor mij dat ik door andere brillen naar mezelf durf te kijken en mij constant ontwikkel als mens in al mijn rollen, zowel op werk als privé. Want ook al verandert mijn rol de hele dag door, mijn kernwaarde blijft dezelfde: de menselijke gelijkwaardigheid van ieder ander. #staygrounded

In de verschillende rollen en met mijn bril op, neem ik als individu elke dag deel aan verschillen de groepssamenstellingen: op kantoor, in een workshop, in de supermarkt, in de sportschool, ’s avonds aan tafel. Als individuen in groepen komen, nemen zij die bepaalde rollen aan. In de #groepsdynamiek herkennen we gedragingen op basis van persoonlijkheidsmodellen (kleurenmodellen) zoals de behulpzame ‘groene’ en de creatieve ‘gele’ gedragingen. Wil je een team of een organisatie meekrijgen in een #verandering dan is het cruciaal om je bewust te zijn van de dynamiek van de groep van rollen, kleuren en brillen.

Wat is ‘normaal’?

De mens is een kuddedier en in elke groep ontstaat #hegemonie. Dit is een duur woord van filosoof Antonio Gramsci voor het menselijke gedrag van het overnemen van denkbeelden van andere mensen waarbij bepaalde personen onbewust meer autoriteit krijgen dan andere. De ‘rode’ types zullen geneigd zijn dominant op te treden maar de vraag is in hoeverre dit gedrag geaccepteerd wordt. Wie is de ‘hegemoon’ in onze groepen en waarom?

iQibt-Verander-management-1
Bron afbeelding van het schilderij ‘The False Mirror’ van surrealist René Magritte

Wat is ‘normaal’? De sociale ‘norm’ wordt zichtbaar doordat bij afwijking van de norm het gedrag door de groep wordt afgekeurd. Wat is het nieuwe normaal? Dat bepalen wij dus zelf. Naar wie luister ik en wie wordt afgekapt? Hoe divers zijn de beslissers? Ben ik mij bewust van mijn gedragspatronen en die van mijn omgeving? Durf ik hierop te reflecteren? Heb ik empathie voor de pijn van een ander (podcast luistertip)? Wat betekent dit in mijn werk?

In mijn rol als consultant betekent dat luisteren naar klanten en hun verhaal. Dat betekent begrijpen dat veranderingen in organisaties pijn doen. Dat betekent dat innovatie om ruimte vraagt en mensen ruimte moeten krijgen. Dat betekent junioren op sleeptouw nemen, kansen geven en betrekken in projecten. Dat betekent doorvragen in plaats van wegkijken als iets onduidelijk is. Dat betekent jezelf kwetsbaar opstellen om naar de ander te kunnen luisteren. Dat betekent elkaar helpen en versterken en geen ellenboogwerken. #samensterker

Dat is er één van iQibt 

Als ik medeverantwoordelijk ben voor de cultuur binnen de groepen waaraan ik deelneem, dan vraag ik mij af: hoe is de groepsdynamiek binnen mijn bedrijf en krijgen alle mensen de nodige ruimte? Bij iQibt staat de mens achter de rol te allen tijde centraal: de mens achter de klant, de mens achter de gebruiker en de mens achter de werknemer. Niet alleen is dit bewustzijn van de andere mensen een #succesfactor van onze diensten, het is onze minimale voorwaarde.

Mensenwerk en #changemanagement zijn inherent aan ons werk van IT-implementaties. De mix van individuele krachten en een gemeenschappelijke missie vormt de basis voor succesvolle samenwerking tussen mensen en zo ook tussen zakelijke partners. Een inclusieve cultuur draagt bij aan de kwaliteit van de oplossing, niet alleen omdat een vraagstuk vanuit meerdere invalshoeken wordt belicht maar ook omdat betrokken personen tot bloei en tot hun volle potentieel kunnen komen. Ook zorgt het voor vergroting van het draagvlak en van acceptatie van een nieuwe werkwijze of oplossing binnen een organisatie. Een organisatie adviseren, begeleiden en trainen in, met en na de verandering is het echte werk. Ongeacht of de consultant een business-, functionele-, manager- of technische rol vervult, de aandacht voor de menselijke gelijkwaardigheid en het bewustzijn van de groepsanatomie is cruciaal.

De cultuur bij iQibt is gericht op teamspirit met ruimte voor zelfontplooiing. De kracht van de authenticiteit van ieder mens wordt gezien, erkend en gewaardeerd. Daarnaast hebben onze consultants een hoog adaptief vermogen, wat ook een handige eigenschap bleek tijdens de coronamaatregelen. Elke organisatie kent haar eigen cultuur, kansen en uitdagingen. De kunst zit in de balans tussen enerzijds het meebewegen met de klant en anderzijds het optreden als expert. Met de juiste houding kan ik de klant zo goed mogelijk begeleiden in de verschillende fasen van verandering.

iqibt-Verandermanagement-overzicht-fases
Fasen van verandering in een IT-project

Standaard op de software, maatwerk op de mens

Ik ben geen voorstander van het wiel opnieuw uitvinden. Door de bewezen standaard en #bestpractices in te zetten, maak je meer ruimte voor mensenmaatwerk. Ik maak daarbij graag gebruik van projectmethodologieën die transparantie, betrokkenheid en de gebruiker centraal stellen. Geen watervallen, maar interactie en iteratie. Het werken in sprints bijvoorbeeld maakt vroegtijdig bijsturen mogelijk en vergroot de acceptatie van de nieuwe oplossing door de gebruiker. In de SAP-wereld is SAP Activate een goed voorbeeld van een dergelijke bewezen standaard die speciaal is ontworpen voor de implementatie van en migratie naar van S/4HANA.

We kunnen ook wel spreken van de ‘roaring twenties’ als het aankomt op de SAP-wereld. Onze klanten, van gemeentes tot provincies, ministeries, banken en verzekeraars, ondergaan dit decennium een transitie naar de vernieuwde ERP-software van SAP. ‘S/4HANA’ is de fundamenteel herziene en moderne versie van de SAP-software, speciaal geschreven voor de ‘HANA’-database. De transformatie van de markt gaat gepaard met veranderingen binnen organisaties, het aanpassen aan standaardprocessen, het begeleiden van harmonisatietrajecten en het doorvoeren van efficiëntieslagen. De verandering die een organisatie ondergaat bij een software-implementatie of -vernieuwing vraagt om begrip, partnerschap, advies en betrokkenheid. Ruimte maken voor het echte mensenwerk en transparant durven zijn.

De-Rotterdam-iQibt-verandermanagement
Gebouw De Rotterdam – Fotografie Ossip van Duivenbode

De waarden van gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie staan niet alleen centraal voor individuele samenwerking maar ook voor de samenwerking tussen zakelijke partners zoals met de klant of met een concullega-bedrijf. Binnen onze projecten staan diverse partijen als krachtige pijlers naast elkaar. Deze pijlers hebben de vrijheid zelfstandig te opereren en hun kennis en kunde zo optimaal mogelijk in te zetten. Als Rotterdammer vind ik het gebouw ‘De Rotterdam’ een mooie metafoor waar drie torens afzonderlijk rusten op dezelfde solide basis. De missie en het gemeenschappelijk doel voeden de gedeelde ambitie van het hele team. Generalisten in de rol van projectmanagers, verandermanagers of integratieconsultants waarborgen het fundament, zodat de pijlers tot in de hoogste verdiepingen in harmonie bij elkaar blijven. Het resultaat is een krachtige, geïntegreerde oplossing met een solide fundering en een kloppend hart.

Kortom, de kracht van iQibt ligt in de vrijheid om onszelf te zijn, de mens áchter de rollen. Ruimte geven aan de ander, groeien als individu en als bedrijf maken onze consultants aanstekelijk enthousiast en de klant gewaardeerd als mens.

#thisishowwedo