SAP S/4HANA Finance modewoord of concreet toe te passen?

Sander Hildebrand Principal SAP Fico Consultant

SAP S/4HANA Finance

Wat is SAP S/4HANA Finance? Dit is de nieuwe naam voor SAP Simple Finance. HANA is een term die SAP gebruikt en die in de volksmond gelijk staat aan ‘snelheid’ en ’informatievoorziening’. Deze termen hebben met elkaar te maken; de toegenomen snelheid zorgt ervoor dat data realtime kan worden gerapporteerd en geanalyseerd en ook dat simulaties makkelijker kunnen worden gedraaid.

Technische verbeteringen

De snelheid komt door verschillende ontwikkelingen die SAP heeft doorgevoerd. Een HANA-database (of eigenlijk het HANA-platform) is in de basis gericht op informatievoorziening, terwijl de regulier gebruikte databases meer gericht waren op vastlegging. Naast deze ‘nieuwe’ database, die SAP heeft gebruikt om de informatievoorziening te verbeteren, is ook de manier van het benaderen van de data onderdeel van SAP S/4HANA Finance. Technisch gezegd kun je meer processoren tegelijk gebruiken voor het ophalen van de data, zeg maar het verdelen van werk, dan in het verleden. Hierdoor kan er meer tegelijkertijd worden uitgevoerd.

Vereenvoudigde dataopslag en programmatuur

Nog een verandering die SAP in S/4HANA Finance heeft doorgevoerd, is het vereenvoudigen van het datamodel. Deze toepassing komt ook de snelheid ten goede en gaat nog verder. Het aantal tabellen is verminderd en ook verbeterd. Finance en Controlling zijn altijd min of meer gescheiden werelden geweest waarover apart kon worden gerapporteerd. Met SAP S/4HANA Finance worden de gegevens nu samengevoegd weggeschreven in een document.

Wat kan SAP S/4HANA Finance voor mij betekenen?

De hierboven beschreven aanpassingen klinken goed, maar wat heb je er als klant aan? Zoals gezegd zitten er twee verbeteringen aan elkaar vast: technisch en functioneel. Technisch gezien verandert er wel wat. De architectuur van SAP is echt anders. Een overgang van een bestaande SAP-implementatie is in eerste instantie ook technisch gericht, waarbij uiteraard ook functioneel getest moet worden. Functioneel gezien zal er op het eerste gezicht niet veel veranderen. Wat maakt het uit hoe de database eruitziet? Echter nemen de mogelijkheden die worden geboden toe. Het is de vraag hoe je de toegenomen snelheid gaat toepassen op je eigen bedrijfsprocessen. Organisaties waar snel en over veel data wordt gerapporteerd, zullen snel toepassingen zien. Het scheelt (doorloopt)tijd tijdens bulkprocessen zoals de periodeafsluitingen, omdat afstem- of omslagprocessen niet hoeven te worden gedraaid. Daar waar soms nog nachtverwerking (batchjobs) wordt gedraaid, is dat niet meer nodig. Hierdoor heb je ook altijd maar één waarheid. Let wel, het is een beweging van SAP, een groeimodel; denk niet dat morgen alle batchjobs verdwenen zullen zijn.

Het is vaak moeilijk ‘out-of-the-box’ te denken en niet alleen financieel. Is een Business Warehouse die ‘s nachts wordt geladen met data nog wel nodig? Rapportages realtime op de database in plaats van een separaat Business Warehouse worden mogelijk met grote hoeveelheden data. Denk niet alleen aan wat je nu weet, maar ook wat je zou willen.

HANA geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om tijdens de invoer directe (meervoudige en/of ingewikkelde) controles te doen, gebaseerd op historische data. De SAP- fraudeoplossing die ontwikkeld is met S/4HANA is een mooi voorbeeld hiervan.

Verdere ontwikkelingen

Functioneel gezien is SAP druk bezig met de ontwikkeling van de gebruikersinterface die naadloos aansluit op HANA: SAP Fiori. Die ontwikkeling gaat verder en er zullen toepassingen komen die alleen op SAP S/4HANA werken.

Zodra de business user de mogelijkheden van de snelheid en eenvoudige toegang tot grote hoeveelheden data ziet, leidt dit tot nieuwe bedrijfsapplicaties. Al met al wordt SAP S/4HANA Finance nu echt iets van de business users in financiële functies.

Meer weten?

Wilt u meer over SAP S/4HANA Finance weten en hoe u er invulling aan kunt geven binnen uw eigen processen? Neem dan contact op met iQibt.