Design Thinking & SAP Scenes. Wat is het? En hoe pas ik het toe?

“Design is not just what it looks and feels like. Design is how it works”

– Steve Jobs

Design Thinking is een populair en veel besproken onderwerp, maar wat houdt het nu echt in? En hoe draagt Design Thinking bij aan het succes van een product, strategie, service of proces? In deze blog wordt allereerst beschreven wat Design Thinking, kort samengevat is, en hoe dit je in de praktijk toepast om bovenstaande te realiseren; technische mogelijkheden en praktische haalbaarheid. Deze blog sluit af met een voorbeeld van een methode/techniek die je kunt toepassen in meerdere fasen van (maar ook zonder) het Design Thinking proces namelijk, SAP Scenes.

Design bepaalt direct het succes van een product of proces. Het succes van een product en proces is op haar beurt weer afhankelijk van de ervaring van de afnemer(s).  Het is daarom essentieel dat je de wensen van de afnemer(s) combineert met technische mogelijkheden en praktische haalbaarheid.  

Design Thinking

Design Thinking is a human centric approach for solving complex problems by generating new ideas.

– Roger Martin, Design Thinking Expert

Design Thinking kan de manier waarop organisaties producten, services, processen en strategieën creëren compleet veranderen. Design Thinking is in principe te allen tijde toepasbaar, maar is vooral ideaal in situaties waar geen best practices voor handen zijn en de kennis rondom de situatie als laag te typeren is.

De kracht van Design Thinking zit in het bereiken van de “Sweet Spot” (zie figuur 1 ter indicatie). De combinatie tussen analytisch denken, wensen, haalbaarheid, beschikbare middelen en het iteratieve Design Thinking proces zorgt er voor dat iedereen gedurende het gehele proces zowel elkaar, het probleem als de oplossing begrijpt en uiteindelijk accepteert.

iQibt-Design-Thinking-Sweet-Spot
Figuur 1. Design Thinking “Sweet Spot”

Doordat iedereen betrokken is en blijft, voorkom je fouten in de beeldvorming van zowel de uitdaging als de mogelijke oplossing. Dit is gevisualiseerd in de bekende onderstaande afbeelding:

iQibt-Design-Thinking-verwachtingen-Realiteit
Figuur 2. Beeldvorming – bron: SAP

Het Design Thinking proces

Het proces, zoals getoond in figuur 3, is iteratief, kent 3 fasen en 9 stappen. Het proces start met het ontdekken van het probleem (Discover fase). Vervolgens wordt een oplossing/prototype ontworpen (Design fase) om tot slot deze oplossing/prototype te ontwikkelen, testen en implementeren (Deliver fase). Gedurende het gehele proces dienen waar relevant alle partijen betrokken te zijn. Het is een iteratief, geen lineair proces.

iQibt-Design-Thinking-Process
Figuur 3. Design Thinking Proces

De volgende stappen worden (soms gezien het iteratieve karakter van het proces meerdere malen) doorlopen:

Scoping: Het doel van deze stap is het bereiken van consensus over de uitdaging van het projectteam.

360 research: Hier staat het onderzoeken naar de uitdaging (in de breedste zin van het woord) centraal, empathie voor de situatie is essentieel in deze stap.

Synthesis: In deze stap wordt de data die vergaard is tijdens het onderzoek gestructureerd. Ook hier is het van belang dat er consensus bestaat over de uitdaging van het projectteam.

Ideation: Brainstormen, in de eerste instantie genereer je in deze stap zoveel mogelijk ideeën en oplossingen. Vervolgens prioriteer je de ideeën.

Prototyping: Zoals de naam al zegt, stel je tijdens deze stap prototypes op, om voor het eerst de transitie van idee tot oplossing te maken. Let op: het betreft nog geen eindproduct!

Validation: Het gaat hier om de validatie van het prototype bij “alle” betrokkenen. Laat het prototype het woord doen en structureer de feedback. Verwerk vervolgens de feedback in het prototype om daarna het hernieuwde prototype weer ter validatie aan te bieden aan de afnemer(s).

In de laatste drie stappen, nadat het prototype akkoord is bevonden, wordt de daadwerkelijke oplossing ontwikkeld (Development), getest (Testing) en geïmplementeerd (Implementation).

Iteratief proces

Ongeacht in welke fase of in welke stap het proces zich bevindt, is het proces dusdanig ingericht dat tijdige bijsturing mogelijk is. Het iteratieve proces is de methode om de eerdergenoemde “Sweet spot” te vinden. Het is bijvoorbeeld niet uitzonderlijk dat een prototype meerdere keren wordt herzien tot het proces voorbij de Validation stap komt om het prototype om te zetten naar een daadwerkelijke oplossing (zie de pijlen in figuur 3). Herhaling, afstemming en iteratie verklaren het succes van deze methode. Na elke afzonderlijke stap is het van belang dat iedereen nog steeds op dezelfde lijn zit.

Elke stap kent verschillende methoden en technieken om het doel van die stap te realiseren. Elke stap bevat voldoende informatie voor een uitgebreide blog. In deze blog wordt één van de mogelijke methoden/technieken uitgelicht, namelijk SAP Scenes.

SAP Scenes

SAP Scenes kan in meerdere stappen van het proces worden toegepast en bestaat uit een set illustraties die zowel fysiek als digitaal gebruikt kunnen worden om scenario’s en situaties te visualiseren. Ook wordt het gebruikt om bijvoorbeeld prototypes te maken van processen of producten.

iQibt-Design-Thinking-SAP-Scenes
Figuur 4. Voorbeeld materiaal – bron: SAP

Zoals getoond in figuur 4 en 5 bestaat de set uit allerlei illustraties, die geschikt zijn voor diverse situaties en zelfs diverse sectoren zoals de logistieke branche. Veel materiaal is gratis verkrijgbaar aan de hand van de volgende link: https://experience.sap.com/designservices/approach/scenes.

iQibt-Design-Thinking-SAP-Scenes-Box
Figuur 5. Voorbeeld materiaal – bron: SAP

Het materiaal is ideaal om bijvoorbeeld in de Discover fase de uitdaging visueel inzichtelijk te maken. Ook kun je SAP Scenes goed gebruiken om tijdens de Design fase het prototype te maken van het proces of het product. Kortom, Scenes is een mooi middel om toe te passen in verschillende situaties binnen het Design Thinking proces. Een goed praktijkvoorbeeld is het maken van een stop-motion film aan de hand van Scenes die eindigde met een vraag. Het antwoord op de vraag heeft geleid tot input voor de 360 research-stap van de Discover fase. Doordat de situatie werd gevisualiseerd, kreeg de respondent een beter beeld van de vraag, wat op haar beurt weer leidde tot een beter beeld van de eerder gedefinieerde uitdaging.

iQibt & Design Thinking

Heb je vragen over Design Thinking in het algemeen? Design Thinking in combinatie met SAP/PEGA trajecten? Of vragen over technieken en methoden die je binnen Design Thinking kan toepassen?
Neem gerust contact met me op.

Bronnen:
https://experience.sap.com/designservices/approach/scenes
https://design.sap.com/designthinking.html
SAP Training: THINK1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *