How-to-video: Hoe transporteer je SAP Quick Viewer-reports door het SAP-systeemlandschap.

In een van onze vorige video’s: Hoe gebruik ik de transactie code SQVI, lieten wij de basisprincipes van transactie SQVI (SAP Quick Viewer reports) zien. SAP Quick Viewer-reports heeft echter twee nadelen: enerzijds is het alleen bruikbaar voor de gebruiker die het heeft gemaakt, anderzijds transporteer je Quick Viewer-reports niet gemakkelijk door het systeemlandschap. In deze video laat SAP Expert Joris Alkemade stapsgewijs zien hoe je een SQVI transporteert door je SAP Systeemlandschap.

Heb je nog vragen, tips op opmerkingen? Wij horen het graag. Neem gerust contact met ons op of laat een opmerking achter.

Samenvatting video:

Voordat u begint, is het belangrijk dat u dezelfde gebruikersgroep heeft aangemaakt als in de globale gebruikersgroep. Dit is vereist om uw rapport in de globale omgeving te importeren.

Definieer dus eerst de gebruikersgroepen, zodat u ‘Quick View converteren’ kunt gebruiken in transactie SQ00

 1. Ga naar transactie ‘SQ00’ om de SQVI-query te importeren in ‘SQ00’.
 2. Wijzig eerst het gebied van Globaal naar Standaard om de conversieoptie te kunnen gebruiken: SQ00 -> Omgeving -> Standaardgebied (mandant specifiek)
 3. Selecteer de gebruikersgroep die u eerder heeft gemaakt door op ‘andere gebruikersgroep’ te klikken. Selecteer ‘ZIQ’.
 4. Ga naar Query en selecteer “converteren vanuit Quick View”. Nu converteert u van SQVI naar SQ00.
 5. Selecteer de Quick View-rapportnaam door de naam in te voeren en de gebruiker die deze heeft aangemaakt (meestal uzelf) en druk op ‘Ok’/‘Enter’.
 6. Vul nu in ‘Query’ de naam van de query in (meestal dezelfde naam die u in SQVI gebruikt). Voer in InfoSet dezelfde naam in. Zorg ervoor dat ‘gebruikersgroep’ is ingevuld. Voor deze demo is het ZIQ. Druk op ‘Enter’/‘Ok’.
 7. Nu wordt de SQVI-query geïmporteerd in SQ00, maar deze bevindt zich nog steeds in het “standaardgebied”, dat nog steeds klantspecifiek is.

Om de query van standaard naar globaal gebied te importeren, gebruiken we transactie SQ02.

 1. Ga naar SQ02 en selecteer dan ZIQ in standaardgebied en druk op de transportknop. Programma RSAQR3TR doet hetzelfde.
 2. Selecteer in de bovenhoek ‘Kopiëren Standaard’ -> ‘Globaal gebied’ en schakel test-run uit.
 3. Selecteer vervolgens ‘Transport InfoSets’ en ‘Queries’. Laat de import optie op ‘REPLACE’.

Voer de InfoSet- en querynamen in en druk op ‘uitvoeren’.

 • Uitvoeren. U kunt een lokaal object selecteren of u kunt een transporteerbaar pakket maken om het door uw landschap te vervoeren.
 • De query is nu beschikbaar op alle mandanten en voor alle gebruikers, daarnaast kan deze query worden getransporteerd.

Om het daadwerkelijke resultaat te bekijken, kunnen wij in SQ00 opnieuw controleren of onze Quick Viewer nu beschikbaar is als een query in het globale querygebied in gebruikersgroep ZIQ.

Als u de gebruikersgroep in deze weergave wilt wijzigen, kunt u dit doen met de optie onder ‘Menu’ > ‘Bewerken’ > ‘Andere gebruikersgroep’ en ‘Selecteer uw gebruikersgroep’.

Als de transactie is gestart in een ander querygebied dan u had verwacht, dan kunt u deze wijzigen door te gaan naar. Omgeving > Querygebieden om vervolgens u gewenste querygebied te selecteren.

Dan zijn wij klaar. U kunt transactiecode SQ00 samen met gebruikersgroep ZIQ gebruiken om dit in gebruikersrollen op te nemen, zodat gebruikers door uw systeemlandschap toegang hebben tot dit rapport.

Als u direct toegang wilt tot de query, dan kunt u ook het ABAP-rapport opzoeken dat voor deze query is gegenereerd. Dit doet u door naar ‘Query’ > ‘Meer functies’ > ‘Rapportnaam weergeven’ te gaan. U kunt dus ook rechtstreeks aan dit rapport een transactiecode toewijzen en die transactiecode vervolgens opnemen in de gebruikersrollen.

Credits:

Emrah Ayar, SAP Expert
Joris Alkemade, SAP Expert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *