Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ook live met 3F

Na de ministeries van Financiën, SZW en VWS is nu ook OCW live met Financieel Diensten Centrum (FDC ofwel ‘3F’).

3F

In april 2010 hebben de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een samenwerkingsovereenkomst getekend om hun financiële administratie in een gezamenlijk systeem onder te brengen. Deze samenwerking was het startpunt voor het project dat vanaf dat moment het 3F-project heette en sluit goed aan bij het programma ‘Compacte Rijksdienst’.

Waarom gezamenlijk financieel systeem?

De doelstelling van dit gezamenlijke financiële systeem was:

  • betere beheersing en uitvoering van de financiële administratie
  • kwalitatieve procesverbeteringen
  • besparingen op ontwikkelings- en exploitatiekosten van de ondersteunende financiële systemen en de uitvoeringskosten

Resultaat 3F

Met de realisatie van 3F in 2012 is een gemeenschappelijk financieel administratief systeem, een gemeenschappelijke serviceorganisatie met een helpdesk en functioneel- en applicatiebeheer en een gemeenschappelijk uitvoering van de financiële administraties in een shared serviceorganisatie (in ontwikkeling) opgeleverd.

Het systeem is destijds zo ingericht dat meerdere departementen konden aansluiten. OCW is het eerste ministerie na Financiën, SZW en VWS die deze stap heeft gezet. In navolging van OCW zal het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar verwachting per 1 januari 2017 gaan aansluiten.

Belangrijke rol iQibt

Zowel bij het initiële 3F-project als de vervolgtrajecten waar onder de aansluiting van OCW  en BZK speelt iQibt een belangrijke rol. De uitgebreide ervaring als SAP-dienstverlener met specifieke kennis van de implementatie van financiële systemen bij de overheid zorgt dat iQibt de toegevoegde waarde levert die zij belooft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *