SAP HANA en Big Data: wegwijzer in een data-oceaan

In deze blog gaan wij geen poging doen om een nieuwe of andere definitie van Big Data te formuleren. In essentie gaat het om zeeën aan data, vanuit verschillende interne en externe bronnen, die zowel gestructureerd als ongestructureerd kunnen voorkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de financiële gegevens in het ERP-systeem (intern gegenereerde gestructureerde data), Facebook berichten (ongestructureerde externe data) en expert rapporten (gestructureerde externe data). Zo zijn er al heel lang technieken beschikbaar waarmee video en voice data op een eenvoudige manier omgezet kunnen worden naar bruikbare data; ook dat maakt onderdeel uit van Big Data. Kortom, onder Big Data verstaan wij alle beschikbare informatie die u zich kunt bedenken.

Wat te doen met Big Data?

Als u meer weet over uw klanten, leveranciers of de relevante omstandigheden, kunt u er in uw plannen en strategie beter rekening mee houden. Wat dat betreft geldt: hoe meer u meet, hoe meer u weet! Big Data biedt in theorie de mogelijkheid om dit te realiseren. Deze oceaan aan informatie maakt in potentie veel meer data beschikbaar waarmee meer inzicht kan worden verkregen. Als u het gedrag van uw klanten op internet meet en analyseert, zou u er op individueel niveau efficiënt naar kunnen handelen. Dat gebeurt tegenwoordig ook steeds vaker en meer; bedrijven gebruiken data vanuit verschillende bronnen en duiken daarmee de diepte in om tot meer en betere kennis en inzichten te komen. Door hun klanten beter te ’begrijpen’, kunnen deze bedrijven hun verkoopstrategie daarop baseren. Daarnaast wordt Big Data momenteel bijvoorbeeld ook ingezet bij het rekruten van militairen, waterbeheer van steden, ziekte diagnoses in ziekenhuizen en voetbalwedstrijden.

Als Big Data op de juiste manier wordt ingezet, kan er veel voordeel uitgehaald worden. Toch zijn er ook een aantal risico’s met betrekking tot het gebruik van Big Data. Als u de verkeerde methode en tooling gebruikt, loopt u het risico om te ‘verdrinken’ in de zee aan data. Met andere woorden, wanneer u de verkeerde vragen stelt, hoeft u geen juiste antwoorden te verwachten. Daarnaast, als uzelf geen gebruik maakt van Big Data, bestaat het risico dat buitenstaanders die er wel gebruik van maken meer weten over uw organisatie dan uzelf.

SAP S/4HANA Finance en Big Data

In deze tijden van enorme hoge datavolumes en toenemende complexiteit, worden financiële processen en inzicht in financiële gegevens steeds belangrijker. Verschillende onderzoeken voorspellen dat de invloed van de CFO veel groter wordt in de nabije toekomst en dat de finance organisatie aan grote veranderingen is onderworpen. Financiële gegevens, verrijkt met interne en externe data, zijn van groot belang voor de organisatie en bepalend voor de koers die zij gaat varen. Dit vereist andere competenties van de financiële functie en doet de CFO zwaarder gelden in het bestuur. Met de SAP S/4HANA Finance oplossing in combinatie met de HANA Database en het HANA (Cloud) Platform biedt SAP de technische mogelijkheden om de finance afdeling te ondersteunen in deze nieuwe veeleisende rol.

Bron: SAP

Om de grote hoeveelheid en verschillende soorten data juist, volledig en tijdig te kunnen verwerken, zijn hoge technische eigenschappen vereist. Met de HANA-technologie biedt SAP het platform om Big Data te verzamelen, verwerken en analyseren. Door de vereenvoudigde dataopslag, volledige integratie van verschillende processen binnen het systeem en vereenvoudigde koppeling met andere systemen, wordt de intern gegenereerde data in een opslag makkelijker bereikbaar. Hierdoor worden de analyses beter verrijkt en kunnen deze met behulp van SAP HANA-technologie real-time worden uitgevoerd.

Binnen SAP S/4HANA Finance betekent dit dieper en actueler inzicht in de financiën van de organisatie, waarmee real-time en voorspellende analyses kunnen worden uitgevoerd. Met betere scenarioplanning wordt de governance van de organisatie tevens beter ondersteund. Tot zover gaat het nog om het interne deel van Big Data. Deze interne gegevens worden als het ware ‘bevrijd’ uit de interne dataopslag. Daarnaast biedt het HANA-platform ook de mogelijkheid om op een gemakkelijke manier data uit te wisselen met de buitenwereld. Hierdoor is externe data tevens binnen handbereik en worden de analyses verbeterd door bijvoorbeeld eenvoudig vergelijkingen te trekken met de concurrenten of de actualiteit via social media te volgen.

Voorbeeld van SAP HANA en Big Data gebruik

In het artikel van onze collega’s Eric Nieland en Sander Hildebrand, “SAP S/4HANA Finance modewoord of concreet toe te passen?”, schreven we al dat het voor klanten vaak lastig is om ‘out-of-the-box’-toepassingen te bedenken met SAP HANA. Het is de City of Boston wel gelukt om ‘out-of-the-box’ te denken. Zij hebben dan ook een goed voorbeeld geleverd voor het gebruik van Big Data met SAP HANA-ondersteuning. Deze stad maakt gebruik van een monitoringssysteem dat met SAP HANA real-time data direct omzet naar meetbare uitkomsten. Met behulp van BAR (Boston About Results), waarmee Boston de Driving Digital Award heeft gewonnen, wordt real-time gemonitord hoe de stad presteert, worden knelpunten geanalyseerd en online beschikbaar gesteld. Met SAP HANA kan Boston proactief problemen oplossen en politiek strategische doelen bereiken.

Met het delen van gegevens investeert Boston in het verbeteren van de leefkwaliteit van de stad en haar bewoners. De stad streeft ernaar om BAR naar een hoger niveau te tillen. Op deze manier wordt een interessante verzameling gegevens omgezet naar een real-time ​stadsbreed performance management systeem dat toegankelijk is vanaf elk apparaat.

 

Boston gebruikt de SAP-technologie voor data-analyse op drie verschillende manieren. Ten eerste heeft de stad ’SAP Strategy Management’ geïmplementeerd om op hoog niveau strategieën en doelen te volgen. Met ‘SAP BusinessObjects’ ten tweede verbindt de stad dag-tot-dag operaties met hun strategische doelen. Als derde kan Boston met SAP HANA Big Data analyseren, om zo een ​​voorspellende en proactieve overheid te worden.

Deze situatie is ook toepasbaar voor Nederlandse steden, denk bijvoorbeeld aan onderhoud van infrastructuur. Door gebruik te maken van Big Data kunt u rapporteren, voorspellen en bijvoorbeeld schade aan het wegdek of extreme wateroverlast direct verwerken.

Aan de hand van historische gegevens, zoals weersomstandigheden, intensief weggebruik en filevorming op verschillende tijdstippen, wordt voorspeld waar extra inzet nodig is op een bepaalde locatie. Al deze gegevens worden opgeslagen om zo de kosten van reparaties vast te leggen; dit is dan ook weer gelijk input voor toekomstige reparaties. Daarnaast kan dit worden gekoppeld aan bedrijven die de reparaties uitvoeren. Van deze bedrijven kan dan weer de betrouwbaarheid worden vastgelegd. Al deze gegevens kunnen worden gerapporteerd aan geldverstrekkers. Ten slotte kan er ook een koppeling naar verzekeringen en schadeclaims worden gemaakt.

Data Science

Zoals hierboven aangegeven, brengt Big Data naast vele mogelijkheden ook de nodige gevaren met zich mee. Het is daarom essentieel om een juiste Big Data analyse-aanpak te gebruiken om het hoofd boven water te houden. Wat is die aanpak? Hoe kan men het beste omgaan met big data? Wellicht is Data Science het beste antwoord op deze vragen.

Harvard Business Review (2012) noemde Data Science de ‘sexiest job of the 21st century’. Met behulp van Data Science worden organisaties ondersteund bij het beter verkrijgen, verwerken en analyseren van Big Data. Om met Data Science betekenis te kunnen geven aan data, moeten de volgende stappen worden doorlopen:

  • De processen en data flow ervan moeten goed worden begrepen;
  • De benodigde data moet worden verzameld en verwerkt tot bruikbare gestructureerde data;
  • Een (voorspellend) model wordt gecreëerd om de data te analyseren;
  • Na de analyse worden de verkregen inzichten gerapporteerd.

Als een van deze stappen niet juist wordt uitgevoerd, dan loopt u het gevaar om Big Data verkeerd te interpreteren. Hiermee komt u dan tot onjuiste en/of onvolledige inzichten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Big Data, SAP S/4HANA Finance en de invulling die u eraan kunt geven binnen uw eigen processen? Neem dan contact op met iQibt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *