Regillio Retz Senior SAP Consultant

Regillio Retz

“ICT in dienst van de mens”

Mijn keuze voor de studie bedrijfsinformatiesystemen komt voort uit mijn ervaring als programmeur waarbij de afstemming tussen de wensen en de technische mogelijkheden niet altijd vlekkeloos verloopt. Vaak worden de klant allerlei beloften gedaan die technisch niet realiseerbaar zijn. Het succes van een ICT-oplossing blijkt in de praktijk grotendeels afhankelijk van de interactie tussen consultant en klant.

Na afronding van mijn studie bedrijfsinformatiesystemen ben ik me gaan toespitsen op het snijvlak van bedrijfsvoering & techniek. Met name het sociale aspect binnen ICT-projecten wordt nog te vaak over het hoofd gezien. Uiteindelijk zijn het de gebruikers die moeten leren omgaan met het nieuwe informatiesysteem.

Sinds 2008 heb ik als SAP FI/CO consultant met name ervaring opgedaan bij implementaties binnen grote zorginstellingen, zoals het verzamelen van de klantspecificaties, het ontwerpen en bouwen van maatwerk en het opleiden van de eindgebruikers. Daarnaast ben ik me gaan richten op SAP-oplossingen binnen financiële dienstverleners. Als gedreven teamplayer vind ik voortdurend nieuwe uitdagingen in verschillende samenwerkingsvormen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Hierbij ben ik in staat om complexe vraagstukken zowel vanuit technisch als functioneel oogpunt te benaderen en hanteer ik een open en integere communicatievorm.

Profiel

  • Functioneel SAP Consultant met ervaring in complexe implementatieprojecten
  • Expert in SAP FS-CD en SAP FI/CO
  • Ervaring met SAP FSCM “Dispute Management”
  • Opgeleid/gecertificeerd: SAP FS-CD, SAP FI/CO en SAP Banking Services
  • Activiteiten: procesanalyse, blauwdruk, interfaces, configuratie, testen, migratie, opleiden
  • Eigenschappen: gedreven, teamplayer, analytisch, oplossingsgericht, flexibel en integer
  • Klanten: NKI-AVL en UMCU