Geerd Alder van Steeg Senior SAP Consultant

Geerd Alder van Steeg

“Draagvlak is de sleutel tot succes”

Van nature ben ik sterk oplossingsgericht. Met SAP kan ik uitstekende ICT-oplossingen bieden voor vraagstukken binnen verzekeringsbedrijven. Een goede ICT-oplossing is echter niet succesvol zonder draagvlak op de werkvloer. Als SAP-consultant ben ik me er voortdurend van bewust dat elk technologisch hulpmiddel ook een gebruiker kent die ermee moet kunnen omgaan. Daarom is communicatie met de klant rondom een gekozen oplossingsrichting in SAP essentieel.

Na mijn studie bedrijfseconomie ben ik me gaan bezighouden met financiële vraagstukken in de gezondheidszorg. Eerst als treasurer, later als bedrijfskundig econoom. In die laatste functie ben ik aan de gebruikerskant in aanraking gekomen met een groot ICT-project. Dit sprak mij zodanig aan dat ik in 2007 SAP-consultant ben geworden.

Als SAP-expert heb ik in eerste instantie voornamelijk SAP FICO implementaties uitgevoerd bij grote zorginstellingen. Tegelijkertijd ben ik me gaan richten op de SAP-oplossingen voor financiële dienstverleners, in het bijzonder voor verzekeraars.

Ik haal elke dag voldoening uit de tevredenheid van de klant met de resultaten van mijn werk.

Profiel

  • SAP consultant met ruime ervaring in complexe implementatieprojecten
  • Expert in SAP CD en SAP FICO
  • Ervaring met SAP FS-CM en FS-ICM
  • Opgeleid/gecertificeerd: SAP FS-CD, SAP FS-CM, SAP FS-ICM, SAP FICO en SAP Banking Services
  • Activiteiten: teamleider, proces-/informatie-analyse, blauwdruk, configuratie, interfaces, testen, migratie, opleiden
  • Opdrachten uitgevoerd in verzekeringen en gezondheidszorg
  • Teamplayer, analytisch, integer, oplossingsgericht
  • Klanten: Achmea, St. Anna Zorggroep, NKI-AVL, Flevoziekenhuis, UMCU