Eenvoud is de sleutel tot innovatie

“Hou het simpel, juist dán kun je snel blijven innoveren.Aldus Richard Legierse, oprichter en partner bij iQibt. In dit artikel lees je meer over zijn visie en methodiek, waarbij je voorop blijft in een tijdperk van voortdurende technologische vooruitgang.

‘Doe waar je goed in bent.’ Het klinkt zo logisch, maar in de praktijk blijkt het soms knap lastig om je aan deze eenvoudige stelregel te houden. Het betekent ook dat je de dingen die je minder goed kunt, overlaat aan anderen – en juist hier gaat het nog weleens verkeerd, ziet Richard Legierse.

In 2010 richtte hij samen met een paar andere partners iQibt op. Wij begonnen als detacheerder van SAP-professionals, maar zijn inmiddels uitgegroeid tot een ruim vijftigkoppig bureau dat naast detachering ook consultancydiensten, strategisch IT-advies, softwarebeheerservices en projectmanagement biedt.

Focus en specialisatie

En geheel in lijn met het idee dat je moet doen waar je goed in bent, is de inhoudelijke focus altijd hetzelfde gebleven; SAP en Pega. “We waren vanaf het begin gericht op SAP, en dat houden we zo. Het enige dat erbij is gekomen is Pega, maar dat is puur omdat de functionaliteit daarvan een hele goede aanvulling is op SAP. Daarnaast richten wij ons niet op het gehele pakket van SAP. SAP is nou eenmaal een enorm groot pakket en we willen één ding heel goed doen, niet alles een beetje.
Vandaar dat wij ons richten op het thema ‘grip op geldstromen’ binnen de overheid en de financial services-markt. Denk daarbij aan claimmanagement, subsidieprocessen, financiële administratie et cetera.”

“Door ons te specialiseren, de samenwerking op te zoeken en de verschillende expertises te bundelen, verbeter je de kwaliteit”, zegt Legierse. Hij vergelijkt het met het bouwen van een huis. “Binnen zo’n gigantisch project heb je ook verschillende expertises, die elkaar naadloos aanvullen. Waarbij je de timmerman ook niet het loodgieterswerk laat doen. Met een IT-project werkt het enigszins hetzelfde.”

Eenvoud innoveert

Doen waar je goed in bent, relateert aan een andere cruciale sleutel tot succes: eenvoud. Maar dat is waar het volgens Legierse vaak misloopt. “In het streven om de concurrentie technologisch voor te blijven, wordt er vaak gekozen voor complexe, op maat gemaakte IT-oplossingen. Maatwerk klinkt misschien mooi, maar daarmee maak je het jezelf vaak juist onnodig lastig.”

iQibt-SAP-eenvoud-innoveert

De boodschap van Legierse is helder: houd het simpel. “Iedereen heeft het over digitale transformatie en voortdurende innovatie. De katalysator voor digitale transformatie is juist een zo’n eenvoudig mogelijk platform: ga naar de cloud en houd het pakket zoals de leverancier het heeft bedoeld.”

“De leverancier is de expert”, benadrukt hij. “Laat die doen waar hij goed in is. Als je het standaardpakket overal aanpast tot het een ‘allegaartje’ is, dan kun je de nieuwe releases niet bijbenen. En die nieuwe releases – dáár zit juist de innovatie in.”

De neiging om het complexer te maken dan nodig, is volgens Legierse ook een van de redenen dat digitale transformatie zo berucht is geworden. “Ik ben bij bedrijven over de vloer geweest waar het adopteren van nieuwe releases bijna een jaar kost omdat ze zoveel hebben aangepast. Dan moet je je echt afvragen of dat is wat je wilde bereiken.”

Nee zeggen

Kortom: houd het simpel. Dit devies is ook leidend in de werkwijze van de consultants van iQibt. “In een implementatie is eenvoud altijd het uitgangspunt”, aldus Legierse. “Als je echt koppelpunten nodig hebt, doe het dan minimaal en op de juiste vlakken. En als je echt van alles anders wilt, bouw het dan helemaal op maat en neem het pakket überhaupt niet – want die aanpassingen werken averechts en werken juist innovatie tegen.”

“Daar eerlijk over zijn betekent dus ook dat je de klant soms moet vertellen wat hij niet wil horen”, legt hij uit. “Kwaliteit is niet ‘u vraagt, wij draaien’. Het is lastiger om te zeggen ‘dat kun je beter niet doen’ dan ‘natuurlijk, doen we’. Een goede consultant zegt ‘nee’ en bouwt er niet zomaar op los.”

iqibt-SAP-erop-losbouwen-zegnee-eenvoud-innoveert

Alles eruit halen

Wat het onnodig compliceren van de software nog een licht absurde bijsmaak geeft, is dat de meeste organisaties de mogelijkheden van het standaardpakket maar zelden optimaal benutten. “SAP is natuurlijk een enorm pakket. Ik denk dat klanten er meestal maar 10 tot 15 procent van gebruiken”, vertelt Legierse.

“Wat dat betreft zouden we graag zien dat meer organisaties aankloppen en zeggen: ‘Kunnen jullie eens komen kijken hoe we nog meer uit het pakket kunnen halen dan we nu doen?’ Bij een aantal klanten doen we dit ook. Bijvoorbeeld bij de provincie Noord-Brabant, waar we al lang een hele goede relatie mee hebben, hebben we in samenwerking met SAP eerder zulke sessies gehouden.”

Een ander project dat illustreert hoeveel er mogelijk is binnen het standaard SAP-pakket, is een opdracht waar iQibt samen met enkele andere IT-dienstverleners aan werkte voor het Financieel Diensten Centrum (FDC). Het FDC verzorgt de financiële administratie en het beheer van het financiële SAP 3F-systeem voor verschillende ministeries.

“De overheid kocht voorheen in via de applicatie DigiInkoop”, vertelt Legierse. “Die wordt uitgefaseerd. Overstappen op nieuwe software is binnen een enorme organisatie als de overheid echter al snel een megaklus. Daarom vroeg FDC ons of wij eens wilden nadenken of we op basis van hun bestaande SAP-platform een oplossing konden bieden voor de uitfasering van DigiInkoop.”

“We constateerden dat er goede mogelijkheden waren om dat te implementeren op hun huidige platform met SAP Procurement. Samen met mensen van het FDC hebben we een applicatie ontwikkeld waar nu vier departementen gebruik van gaan maken voor de inkoop van diensten en goederen. Dit project is een mooi voorbeeld, dat aantoont dat je uit je bestaande software vaak veel meer kunt halen dan klanten doen.”

Te duur om slecht te zijn

Zo heeft het FDC nu “zonder noemenswaardige licentiekosten” een “prachtige vervangende oplossing” voor DigiInkoop, legt hij uit. Het is een mooi contrast met de vele verhalen over mislukte, peperdure ICT-projecten binnen de overheid.

“Ik zeg altijd: IT-implementaties zijn te kostbaar om van slechte kwaliteit te zijn”, aldus Legierse. “Een IT-project kost nu eenmaal veel geld. Zorg er dan voor dat je echt goed werk aflevert. Dat is waar wij als iQibt voor staan. Wat wij altijd nastreven en waarom we ons zo hebben gespecialiseerd: we doen waar we goed in zijn. De rest laten wij over aan andere experts. Dan lever je kwaliteit.”

Als we hem tot slot vragen naar de ambities voor de komende jaren, blijkt wederom hoezeer iQibt trouw blijft aan deze filosofie. “Natuurlijk hebben we ambities. Maar we willen niet per se groeien naar 100 of 150 mensen. Wat we altijd blijven nastreven is hogere kwaliteit: we willen dat onze klanten nóg tevredener zijn en dat onze consultants hun werk nóg leuker vinden.”