Samen hand in hand voor een duurzame toekomst

In een wereld waar duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en ethisch zakendoen steeds meer in de schijnwerpers staan, zijn ook wij hier bewust mee bezig. We gaan verder dan alleen het scheiden van afval. Chester de Bruijne, partner bij iQibt: “We willen een voorbeeld zijn voor andere bedrijven, want we geloven dat duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand kunnen gaan.” Maar hoe vertaalt zich dat in onze dagelijkse praktijk?

Ons groene hart

Het scheiden van afval is een van de meest laagdrempelige manieren om als organisatie, maar ook als mens, je steentje bij te dragen aan een beter milieu. De afvalstromen binnen ons bedrijf worden dan ook zorgvuldig ingezameld, gescheiden en afgevoerd via gecertificeerde leveranciers. Zo vinden karton en papier hun bestemming in de papiercontainer. Folie, plastic en ander restafval bewandelen hun eigen weg. Gebruikte batterijen worden op ons kantoor verzameld en later verantwoord afgevoerd via speciale batterijboxen.

Erkenning voor duurzaamheid

Het blijft bij ons niet bij het scheiden van afval. “Inmiddels hebben we als organisatie de ISO-14001 behaald maar onze ambitie is groter: vóór 2030 willen we als iQibt volledig CO2-neutraal zijn”, vertelt Chester. Deze gedurfde doelstelling wordt ondersteund door het bijna volledig elektrische wagenpark dat wordt opgeladen via de 72 zonnepanelen die op het dak liggen. Ook is het pand grondig geïnspecteerd en heeft het dit jaar het energielabel A++++ verkregen.

Om de doelstelling CO2-neutraal te volbrengen, willen we onze ecologische voetdruk zoveel mogelijk minimaliseren. “Daarom moedigen we onze medewerkers aan om met het Openbaar Vervoer (OV) te reizen of om zelfs met de (elektrische) fiets naar het werk te komen.”

Mensgericht ondernemen

Toch gaat duurzaamheid niet alleen over milieu. Iets terugdoen voor de maatschappij, helpen waar kan, duurzame relaties bouwen, onderhouden en een inclusieve bedrijfscultuur, zijn ook belangrijke zaken waarvoor wij ons hardmaken.

Discriminatie – in welke vorm dan ook – wordt bij ons niet getolereerd. Hierdoor is diversiteit en  inclusiviteit de kern van de bedrijfscultuur. “Wij willen ook kansarme groepen, zoals vluchtelingen, de mogelijkheid bieden om een mooie toekomst op te bouwen.” Het verhaal van Diana is er daar één van. “Ik voel mij vanaf het begin gesteund binnen iQibt. Mijn potenties en capaciteiten worden gezien en gewaardeerd. Ik ben blij dat dit bedrijf de situatie waarin veel mensen zich bevinden, serieus neemt en daar actie op onderneemt.”

Inclusiviteit betekent ook dat je iedereen gelijke kansen biedt. Ongeacht hun afkomst, geslacht, geloof, leeftijd of enig andere persoonlijke eigenschap. “Als we kijken naar leeftijd is onze jongste medewerker 21 en de oudste 63 jaar.” Het bieden van gelijke kansen wordt verder onderstreept omdat wij meewerken aan een initiatief van de gemeente Amsterdam waarbij twee procent van onze opdrachtwaarde wordt besteed aan sociale projecten. Dit initiatief zorgt ervoor dat er werk wordt gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “We vinden het belangrijk om hier actief betrokken in te zijn waardoor onze relatiegeschenken en praktische dingen op kantoor ook afkomstig zijn van social return.”

Eerlijk zakendoen

Ethisch en eerlijk zakendoen vinden we erg belangrijk. Mede daarom zijn we trotse investeerder van Guzo Coffee. Dit is een organisatie die zich inzet voor eerlijke handel met hun fairshare koffie. GUZO Coffee heeft een koffiefabriek gebouwd en exporteert een eindproduct in plaats van een grondstof zoals dit nu normaal gaat. Daardoor wordt er in Ethiopië werkgelegenheid gecreëerd en wordt het meeste geld ook echt daar verdiend. Hierdoor krijgen de mensen – met alle voorzieningen die zijn aangelegd – een kans om te gaan leven in plaats van te overleven. “Het is mooi dat wij als organisatie, door een ‘simpele’ investering, kunnen bijdragen aan een beter leven voor de mensen daar.”

Welzijn van onze medewerkers staat centraal

Wanneer een medewerker lekker en gezond in zijn vel zit, draagt dat bij aan de kwaliteit van zijn of haar werk, maar ook de sfeer binnen een team. Het welzijn van onze medewerkers is mede om die reden erg belangrijk voor ons. Binnen iQibt is dit terug te vinden in de verplichte vrije dagen en vakantiedagen. Daarnaast wordt er ook veel georganiseerd om zowel te ontspannen als de onderlinge binding met elkaar te versterken. “Denk aan het jaarlijkse kerstfeest waarbij alle partners welkom zijn, onze WijdeDagen, iQ-sessies waarin we niet alleen kennis delen maar ook teambuilding activiteiten doen, MudMasters en de familiedag waarbij wij elk jaar met alle werknemers en de gezinnen naar een pretpark gaan.”

Het is prachtig en tevens van essentieel belang dat organisaties de mogelijkheid hebben om bij te dragen aan de samenleving. “We delen deze enige planeet die we hebben, het is onze plicht om er verstandig mee om te gaan en het tot de plek te maken en te houden waar iedereen zich welkom voelt.”

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met office@iqibt.nl